Холбоо барих

Түвшинжаргал Гомбо

Олон Нийттэй Харилцах Албаны Монгол хариуцсан захирал

Гар утас: 99118721

Ажлын утас: 463001

Монгол улс, Улаанбаатар 13381, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Токиогийн гудамж 6, Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Монгол дахь Үйлчлэлийн Төвийн байр

Эмэйл

Annie Wong

Asia Area Public Affairs, Assistant Director

+852 2910-2940

+852 5118-0619

118 Gloucester Road
Wan Chai, Hong Kong

Эмэйл