Удирдагчийн намтар

Ахлагч Рассэлл М. Нэлсон

Ахлагч Рассэлл М. Нэлсон 1984 оны 4-р сарын 7-нд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгын гишүүнээр дуудагдсан.

 

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэс засалч, анагаах ухааны судлаач Нэлсон эмч бакалавр болон магистрийн зэргээ Ютагийн Их Сургуульд хамгаалсан (1945, 1947). Тэрээр Фи Бэта Каппа болон Альфа Омега Альфа зэрэг эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын хүндэт гишүүн юм. Мөн Бостоны Массачусетс нэгдсэн эмнэлэгт болон 1954 онд доктор профессор цол олгосон Меннесотагийн Их Сургуульд мэс заслын чиглэлээр ажилласан. Түүнийг 1970 онд Бригам Янгийн Их Сургуулиас шинжлэх ухааны доктор цол, 1989 онд Юта мужийн Их Сургуулиас анагаахын шинжлэх ухааны доктор цол, 1994 онд Снөү коллежоос Хүмүүнлэгийн доктор цол авсан байна.

Мөн тэрээр мэс заслын судлаач профессор, Ютагийн Их Сургуулийн цээжний мэс заслын тэнхмийн захирал, Солт Лэйк хотын ХҮГ эмнэлэгт цээжний мэс заслын тасгийн дарга зэрэг ажлуудыг хийж байв.

Ахлагч Нэлсон анагаах ухааны олон сурах бичгийн зохиогч бөгөөд ерөнхий эрх мэдэлтнээр дуудагдахаасаа өмнө мэргэжлийнхээ дагуу Америкийн Нэгдсэн Улсад болон бусад олон оронд очиж, лекц уншсан. Тэр Ютагийн Их Сургуулийн шилдэг төгсөгч шагнал; Америкийн Зүрхний Холбооноос Алтан зүрх шагнал болон Олон улсын үйлчлэлийн гэрчилгээ; Америкийн амжилт академаас олгодог Алтан таваг шагнал гэх мэт олон шагналаар шагнагдсан. Тэрээр мөн Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын гурван их, дээд сургуулиас хүндэт эрдэмтэн багшаар өргөмжлөгдсөн.

Нэлсон эмч Судасны Мэс Заслын Нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчөөр болон Цээжний Мэс Заслын Америк салбарын захирлаар, Америкийн Зүрхний Холбооны Зүрх судасны мэс заслын зөвлөлийн даргаар, Юта мужийн Анагаах Ухааны Холбооны ерөнхийлөгчөөр тус тус ажиллаж байв.

Түүний нэр “Дэлхийд хэн нь хэн бэ, Америкт хэн нь хэн бэ, шашинд хэн нь хэн бэ” номд бичигджээ.

Ахлагч Нэлсон сүмийн олон албан тушаалд томилогдон ажилласан юм. Түүнийг Ням гаргийн ангийн ерөнхий ерөнхийлөгчөөр дуудах үед тэрээр 1964-өөс 1971 оны 6 сар хүртэл Боннэвилл гадасны ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байв. Мөн тэрээр Арванхоёрын чуулгад дуудагдахаасаа өмнө Ютагийн Көрнс бүсийг хариуцсан төлөөлөгчөөр, бүр өмнө нь Бригам Янгийн Их Сургуулийн бүс нутгийн төлөөлөгчөөр үйлчилж байсан билээ.

Ахлагч Нэлсон 1924 оны 9-р сарын 9-нд төрсөн бөгөөд Марион С. болон Эдна Андэрсон Нэлсон нарын хүү юм. Тэр эхнэр Данзэл Вайттай гэрлээд арван хүүхэдтэй болсон ба Нэлсон эгч 2005 оны 2-р сард нас барсан юм. 2006 оны 4-р сард тэрээр Вэнди Л. Ватсонтой гэрлэсэн.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.