Сэдэв

Мормон тусламжийн гар

Мормон тусламжийн гар хөтөлбөр нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдийг хөршүүдтэйгээ олон нийтийн үйлчлэл хийхэд нэгтгэн ойртуулдаг. Тэдгээр шар цамцаараа ялгарах сайн дурынхан нь байгалийн гамшиг болон гэнэтийн бусад гамшигт өртсөн хүмүүст тусалдаг. Мормон тусламжийн гар сайн дурынхан нь засгийн газар ба ашгийн бус байгууллагуудтай амьдарч буй орон нутагтаа дэмжлэг үзүүлж, сайжруулахын төлөө хамтарч ажилладаг.   

Тусламжийн гар хөтөлбөр нь бусдад тусалснаар Есүс Христийн үлгэр жишээг дагах мормончуудын хүсэл эрмэлзлэлийн тусгал болдог байна. Уг төсөл нь сүмийн хүмүүнлэгийн үйлчилгээний нөөцөөс тусламж хүлээн авдаг бөгөөд сүмийн орон нутгийн удирдагчид зохицуулдаг юм.

Мормон тусламжийн гар хөтөлбөр нь 1998 оноос хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд хэдэн зуун мянган сайн дурынхан орон нутагтаа сая сая цагийн үйлчлэлийг хандивласан байна. Энэ хөтөлбөр нь Өмнөд Америкт эхэлсэн цагаасаа хойш бараг дэлхийн өнцөг булан бүрд тархсан билээ.

“Бид өөрсдөөсөө илүү бусдыг бодох үед жинхэнэ аз жаргалыг олдог. Тэр бол жинхэнэ баяр баясгалан байдаг” гэж Нигерийн сайн дурын ажилтан Чарльз Адэбаяо Мормон тусламжийн гар хөтөлбөрт оролцсон хүмүүст төрсөн мэдрэмжийн талаар хэлсэн юм.

Мормон тусламжийн гар төслүүдийн талаарх хэвлэл мэдээллийн нийтлэлүүдээс заримыг дор жагсаав:

Moрмон тусламжийн гар хөтөлбөр нь хар салхинд сүйтгэгдсэн АНУ-ын өмнө зүгийн мужууд дахь хөршүүддээ үйлчлэл үзүүлэв (5/6/11)

Мянга мянган мормон сайн дурынхан Калифорни, Хавайд үйлчлэл хийв (5/3/2011)

Өмнөд Флорида дахь үйлчлэлийн өдөр (4/13/2011)

Олон мужид мормончууд амьдарч буй орон нутгаа цэвэрлэхэд оролцов (9/21/2010)

“Мормон тусламжийн гар” хөтөлбөр — Үйлчлэлийн арван жил (10/27/2008)

“Мормон тусламжийн гар” хөтөлбөр нь Айк хар салхины дараа цэвэрлэгээ хийв(9/19/2008)

Гэнэтийн гамшгууд тохиолдох үеэр мормончуудыг чухам юу үйлчлэл хийхэд хүргэдэг вэ? (8/11/2008)

Индиана, Айова, Висконсин мужийн үерийн хохирогчдод мормончууд тусламж үзүүлэв (6/17/2008)

Шинэ зеландчууд орчин тойрноо цэвэрлэв (3/12/2008)

Бразилийн Сенат сүм, сүмийн гишүүдэд хүндэтгэл үзүүлэв (11/30/2007)

“Мормон тусламжийн гар” төслөөр нэг зуун мянган африк хүн тив даяараа баяр баяслыг олов

Улс даяарх Мормон тусламжийн гар төсөл нь Бразилийн сургуулиудад туслав (10/9/2007)

Флоридагийн өсвөр үеийнхний үйлчлэлийн төсөл нь мормон үндсэн мөн чанарын жишээ юм (7/18/2007)

Мормончууд хар салхинд бэлтгэлтэй байх талаар орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажилладаг (7/5/2007)

60000 мормон сайн дурынхан Бразилийн 300 эмнэлэгт туслав (5/9/2007)

Хожмын үеийн гэгээнтнүүд өөр 4000 сайн дурынхныг цахилгаан гинжин хөрөө бүхий бригадын хоёр дахь бүлэг болгон ажиллуулав (9/16/2005)

Хөршүүдийн хувьд гар нэгдээд одоо найзууд болов (9/13/2005)

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.