Мэдээ мэдээлэл

Дархан хотын өсвөр үеийнхэн хүмүүнлэгийн багц тараав.

Дархан хотын өсвөр үеийнхэн хүмүүнлэгийн багц тараав.

 

Дархан хотын ЕХХҮГС-ийн өсвөр үеийнхэн болон сайн дурын номлогч нар Дархан сумын захиргаатай хамтран ахмадуудад зориулан "хүмүүнлэгийн багц" тараах аянд хамрагдлаа. Тэд 2019 оны 10-р сарын 2-ны өдөр үйлчлэлээ зохион байгуулсан бөгөөд үйл ажиллагаа баяр баяслаар дүүрэн байлаа.

Дархан хотын ахмадууд сүмийн залууст талархалаа илэрхийлэн дурсамжийн зураг хамт авахуулцгаав.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.