Мэдээ мэдээлэл

Мөрөн хотын залуус "хүмүүнлэгийн багц" аянд нэгдэв.

 2019 оны 7-р сарын 1-6-ны өдрүүдэд болж өнгөрсөн өсвөр үеийнхэний FSY чуулган одоо хир үргэлжилсээр байгаа гэмээр. Чуулганы үед бэлдсэн "хүмүүнлэгийн багцаа" ЕХХҮГС-ийн Мөрөн салбарын өсвөр үеийн залуус Мөрөн хотын асрамжийн газар болон хүчирхийлэлийн эсрэг төвийн үйлчлүүлэлчдэд тараан өгөв. Багцийг хүлээн авсан хүмүүс баярласан сэтгэлээ тэдэнтэй бас хуваалцан байв.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.