Мэдээ мэдээлэл

Нярайн багц тараах үйл ажиллагаа эхэллээ.

 

"Дэлхийг Гэрэлтүүлцгээе!" аян ид өрнөж байгаа энэ өдрүүдэд Хожмын үеийн Гэгээнтэн ах, эгч нар олон хүмүүст Аврагч Христийн хайрыг мэдрүүлэх үйлчлэлд нэгдээд байгаа билээ. 2019 оны 12-р сарын 13-ны өдөр ЕХХҮГС-ийн гишүүн ээж нарын оёж бэлдсэн "Нярайн багцыг" тараах үйлчлэл эхэлж анхны хандиваа Эрүүл мэндийн яамны харьяа "Хүүхдийн төв сувилалд" хүргэж өглөө. Уг төвд 0-3 насны эцэг эхийн хараа хяналтгүй болсон бяцхан үрс болон 0-16 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн өсөлт бойжилтын хоцрогдлыг сайжруулах, хоол тэжээлийн дутагдалтай хүүхдийг эмчлэх, сувилах, тэнхрүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг. "ЕХХҮГС-ээс бяцхан үрсдээ зориулав" шошго бүхий хөнжил, өлгий, нярайн хувцас эзэддээ хүрч бидний хайраар дулаацуулж эхэллээ.
Энэхүү аян маань цаашид ч бас үргэлжлэн явах юм. Бяцхан үрсийг маань Христийн хайр дулаацуулаг.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.