Мэдээ мэдээлэл

Сэлэнгэ салбарын өсвөр үеийнхэн "хүмүүнлэгийн багц" үйл ажиллагаанд нэгдлээ.

 

ЕХХҮГСүмийн өсвөр үеийнхэн өнгөрсөн зун FSY чуулганд оролцох үедээ бэлтгэсэн хүмүүнлэгийн багцуудаа 2019 оны 10-р сарын 3-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын засаг даргын орлогч Батбаатарын Отгонзаяа ахтай хамтран тараав. Энэ удаад тэд Сэлэнгэ аймгийн хот тохижилтын ажилтнуудад багцаа эхэнд нь тараасан бөгөөд дараа нь ЭБУС эмнэлэгтэй хамтран Сүхбаатар сүмын 8 багийн төлөөлөл болсон ахмадуудад мөн багцаа хүргэж иргэдээс талархал хүлээв.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.