Мэдээ мэдээлэл

Ховдын гишүүд "тусламжийн гараа" сунгав

2020 оны 8-р сарын 10-ны өдөр ЕХХҮГС-ийн Ховд салбарын гишүүд "САЙН ҮЙЛСТ ШАР ХАНТААЗТАНУУД" уриатайгаар үйлчлэлд хамрагдан Ховд аймгийн 3-р цэцэрлэгийн тоглоомын талбайг будах болон үүдний угтах хэсэгт зураг зурах ажлыг тус цэцэрлэгийн багш ажилтнуудтай хамтран баяр баясгалантайгаар хийж гүйцэтгэлээ.

Шинэ жилээ цэцэрлэгийн хүүхдүүд маань хөөр баяр, аз жаргалтайгаар угтахад дөхөм болов. Хүүхэд бүхний ирээдүй гэрэл гэгээтэй байх болтугай.

 

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.