Мэдээ мэдээлэл

Чойбалсан хотод худгийн нээлт болов.

 

Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын 2-р баг, Тээвэрчдийн 7-р эгнээнд ЕХХҮГ Сүмийн гишүүдийн хандиваар үйл ажиллагаагаа явуулдаг "ДЭЗЭРЭТ” ОУ-ын Энэрлийн байгууллага шинээр 3 усан сангийн барилгыг шинэчлэн барьж, хүлээлгэн өгөх нээлтийн үйл ажиллагаа болж өнгөрлөө.

Дэзэрэтийн сайн дурын ажилтнууд орон нутгийн засаг захиргаа болон "Дорнод Нийтийн Аж Ахуй" хамт олонтой нийлэн худгийн нээлтэнд оролцсон бөгөөд иргэд шинэ худагнаас анхны усаа авч эхэллээ.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.