Мэдээ мэдээлэл

Өвөлжилт хүндэрсэн бүс нутгуудад хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүлж байна

Энэ жил өвөлжилт эрт хүндэрч, ихэнх нутгаар зудын эрсдэл өндөр байгаатай холбоотойгоор Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм (ЕХХҮГС) дээрх бүс нутгуудад хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүлж байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт ЕХХҮГСүмийн гишүүд 5 хүний эрдэнэт амь эрсэдсэн Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын айл өрхөд зориулан 210 хүнсний багц бэлдэж Сумын Засаг Дарга болон нутгийн удирдлагуудад гардуулж өгсөн байна.  

© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Тус сүм зөвхөн 2023 он гарсаар гамшгийн эсрэг нийт 10 орчим төсөл хэрэгжүүлээд байгаа бөгөөд хаваржилт хүндэрсэн 12 аймгийн 1000 өрх тус бүрт хүнс ахуйн багц, 4 сард Дорнод аймгийн Халхгол сумын нутаг дэвсгэрт гарсан хээрийн түймэрт өртсөн 20 өрх тус бүрт гал тогооны хэрэгсэл, зөөлөн эдлэл, хүнс ахуйн багц мөн тус аймгийн онцгой байдлын албан хаагчдад  дархлаа дэмжих витамин, сүү аарц, дулаан оймс хандивлаж байсан бол мөн Сүхбаатар аймагт болсон шороон болон цасан шуурганд өртөж гэр, малаа алдсан 110 өрх тус бүрт хүнс ахуйн багцийн тусламж үзүүлсэн байна. 

Улаанбаатар хотод энэ оны 7-р сард болсон үерийн гамшгийг бууруулахад ЕХХҮГСүмийн гишүүд өөрсдийн гар биеэр оролцон үерийн далан дээр ажиллаж буй хүмүүст халуун уух зүйл, зуушны хамт тарааж үйлчлэхээс гадна Нийслэлийн онцгой байдлын газарт 2389м шаланк, 25ш насос хандивласан.

© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Мөн түүнчлэн үер усны аюулд өртсөн Дархан-Уул аймгийн 120, Чингэлтэй дүүргийн 60, Баянзүрх дүүргийн 60 өрхөд хоол хүнс, ахуйн багц болон зөөлөн эдлэлийн тусламж үзүүлсэн бол Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд  50 гаруй сайн дурын ажилчид очиж шороон шуурганд нурсан айлын хашааг засварлах, цэцэрлэгт хүрээлэнд тархсан хогийг цэвэрлэх гэх мэт үйлчлэлүүдийг өөрсдийн хүч нөөц бололцоондоо тулгуурлан хийжээ. Дээрх хүмүүнлэгийн төслүүд нь ЕХХҮГСүмийн гишүүдийн хандив тусламжаар дамжуулан хэрэгждэг бөгөөд нийт 250 сая төгрөг зарцуулагдсан байна. 

© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Бусдад хэрэгцээ шаардлагатай үед нь туслаж, нинжин сэтгэл, ач буянтай байхад гишүүдээ уриалдаг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 30 жилийн ой энэ жил тохиож байгаа бөгөөд ойн хүрээнд нийгэмд хандсан сайн үйлс болон хүмүүнлэгийн төслүүдийнхээ тоо хэмжээг нэмэгдүүлж, бусдад илүү их баяр баясгалан, энэрэл хайр бэлэглэхийг чухалчилж байна.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.