Мэдээ мэдээлэл

Христийн мэндэлсний баярын үдшийг Азийн хойд бүстэй хамт

© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Азийн хойд бүс нь хамтдаа Христийн мэндэлсний баярыг тэмдэглэх "Христийн мэндэлсний баярын үдшийг Азийн хойд бүстэй хамт" нэртэй онлайн үйл ажиллагааг тусгайлсан суваг болон Youtube сувгаар Улаанбаатарын цагаар 12-р сарын 19-ний 16:00 цагаас толилуулах гэж байгаадаа баяртай байна. Бид хүн бүрийг энэхүү онлайн үйл ажиллагаанд оролцохыг урьж байна. Холбогдохын тулд дараах URL дээр дарна уу.

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=r1ggAvMV-tc

Тусгай суваг: https://bit.ly/3pZI9va 

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.