Мэдээ мэдээлэл

Ахлагч Дийтр Ф.Угдорф оролцох Залуучуудад зориулсан Бүсийн онцгой цугларалт

Dieter-F.-UchtdorfDownload Photo

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дийтр Ф.Угдорф 2022 оны 1-р сарын 9-нд Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын залуучуудад хандан үг хэлэх гэж байна. Тэрээр эхнэр Харрит Р.Угдорф эгчийн хамт оролцоно.

Шууд дамжуулалтыг 1-р сарын 9-ний Ням гарагийн 09:00 цагт (ОУЗЦ) 17:00 (Улаанбаатар) цагт тус тус англи, тагалог, самоа, тонга, мандарин, кантон, солонгос, япон, камбож, тайланд, монгол, индонези хэл дээр YouTube эсвэл Сүмийн Live Broadcast хуудсаар хүлээн авч үзнэ үү.

Шууд дамжуулалтын дараа YouTube дээрх нэвтрүүлгийг үзээрэй.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.