Хэвлэлийн мэдэгдэл

Сүмийн халамж, бие даах чадвар хөгжүүлэх үйлчлэлийн талаарх тоон мэдээ

2021 онд халамж, бие даах чадвар хөгжүүлэх үйлчлэлийн 11,328 номлогч мөн урт хугацааны сайн дурынхан бусдыг үйлчлэлээр дамжуулан адисалсан байна.

Ерөнхийлөгч Нэлсон Вашингтон Ди Си ариун сүмийг дахин онцгойлон адислав

Бошиглогч ариун сүмүүд нь шавь байх, мөнх бус байдал, мөнхийн алдар суугийн бэлэг тэмдэг болохыг хэлэв. 

Тэргүүн зөвлөл “Аравны нэгийн мэдүүлэг”-ийг зарлав 

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн зөвлөл жил бүрийн эцэст хийдэг орон нутгийн удирдагч ба гишүүдийн аравны нэгийн уулзалтад оруулсан өөрчлөлтийг зарлалаа.  

Нью-Йорк хотын шашны удирдагчид Сүмийн удирдах газарт зочлов

Пүрэв гарагт Нью-Йорк хотын рабби Жосэф Потасник лхагва, пүрэв гаргуудад Нью-Йорк хотоос Юта мужид айлчилсан долоон шашны удирдагчдын зорилгыг оновчтой тайлбарлалаа.

Ахлагч Угдорф Есүс Христтэй илүү адил заах 5 арга барилыг хуваалцав

Нисэх онгоцны ахмадаар ажиллаж байсан ахлагч Дийтр Ф.Угдорф нислэгийн өмнө ашигладаг байсан шалгах хуудастай адил Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдэд дэлхийн Аврагчтай илүү адил заахад туслах таван зүйл бүхий жагсаалтыг хуваалцав. Төлөөлөгчийн энэхүү үгийг Есүс Христийн Сүмийн бүх багшид зориулсан дэлхий...

Ахлагч Күк Казахстаны удирдагчидтай уулзав

Төлөөлөгч Казахстаны шашны эрх чөлөөний талаарх амлалт, шашин хоорондын яриа хэлэлцээнд талархал илэрхийлэв.

Төлөөлөгч Гуамын Жиго ариун сүмийг онцгойлон адислав 

Ахлагч Дэвид А.Бэднар Микронезын анхны ариун сүмийг онцгойлон адислахдаа Есүс Христийг бүх зүйлийн төв хэмээн хэллээ.

Гишүүд болон номлогчид асрамжийн газарт үйлчлэл хийв

БЗД-ийн 20-р хороонд байрлах “Жаргалан эдлэн” ТББ-ыг жирийн нэгэн малчны гэр бүл байгуулж, асрамж халамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус ТББ нь БЗД-ийн Орон гэргүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, өөрийн гэсэн үр хүүхэдгүй ахмад, харвалт эрүүл мэндийн шалтгаантай иргэдийг байршуулан асрамжлан, халамжилж амьдруулдаг....

Монгол улсад суугаа Канад улсын Элчин сайд Катрин Э.Ивкофф сүмийн байранд зочлов

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Баянзүрх байранд Канад Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Катрин Э.Ивкофф болон Канад Улсын Элчин Сайдын Яамны гадаад бодлого, дипломат албаны ажилтан С.Мөнхзул нар зочиллоо. 2022 оны 3-р сард Элчин сайд Катрин Э.Ивкофф Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа шашны байгууллагуудын...

Чойбалсан салбарын гишүүд үйлчлэл зохион байгууллаа

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Дорнод аймгийн төв Чойбалсан хот дахь Чойбалсан салбарын гишүүд Хэрлэн сумын 9-р багийн ажлын албатай хамтран хуучны орон сууцны хонгилд хуримтлагдсан хур хогийг цэвэрлэх үйлчлэл зохион байгууллаа. Тус байрны болон ойр орчимд амьдардаг оршин суугчид эрүүл бус орчинд, ялангуяа...