Хэвлэлийн мэдэгдэл

200 жилийн өмнө: Мормоны ном руу хөтөлсөн тэнгэр элчийн айлчлал 

9-р сарын 21 бол Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн түүхэнд онцгой өдөр билээ. 1823 оны энэ өдрийн орой Иосеф Смит дээр Моронай хэмээх тэнгэр элч айлчилж, хожим нь Мормоны ном болох алтан ялтсуудыг илчилсэн юм. 

БЯИС–Айдахо, Энзайн Коллеж нь BYU–Pathway хөтөлбөрөөр гурван жилийн зэрэг олгоно

2024 оны 4-р сараас эхлэн БЯИС–Айдахо, Энзайн Коллеж нь BYU–Pathway Worldwide хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй 90-96 кредит цагтай зэргүүдийг олгож эхлэх ба ингэснээр оюутнууд гурван жилийн дотор бакалаврын зэрэг дүүргэх боломжтой болох юм. Коллеж, Их Сургуулиудын Баруун Хойд Зөвлөлөөр (NWCCU) зөвшөөрөгдсөн шинэ зэргүүд нь сонгох кредит...

Ахлагч Андэрсэн Хойд Азийн гэгээнтнүүдэд Христийг дагахыг заалаа

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн ахлагч Нийл Л.Андэрсэн өөрийн эхнэр Кэтигийн хамт саяхан Азийн Хойд бүсэд айлчлахдаа Солонгос, Монгол, Японд төлөөлөгчийн үгийг сонсохоор цугларсан цугларагсдад хандан үг хэлэв.

Пап Францисын зохион байгуулсан шашин хоорондын арга хэмжээнд Хожмын үеийн гэгээнтэн үг хэлэв

2023 оны 9-р сарын 3-ны ням гаргийн өглөө Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын Хүн театрт болсон Христийн шашны цугларалтад Пап Францис бусад шашны төлөөллүүдийг урьж уулзав.

Шинэ Далын ерөнхий эрх мэдэлтэн дуудагдлаа

Тэргүүн зөвлөл Александр Дүшкү ахыг далын ерөнхий эрх мэдэлтнээр дуудлаа. Ахлагч Дүшкүг 2023 оны 10-р сарын ерөнхий чуулган дээр дэмжүүлэн батлах болно.

Мауи-д дэгдсэн түймэр: Нүүлгэн шилжүүлэлт болон хохирлын үнэлгээ хийхэд нийтээрээ хамтран ажиллаж байна

Хавайн Мави арлын Есүс Христийн Хожмын үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд аймшигт түймрийн дараа тайтгарал болон үйлчлэлээр дамжуулан найз нөхөд, хөршүүдтэйгээ хамтран ажиллаж байна.  Түймэрт таван хожмын үеийн гэгээнтэн амь эрсэдсэний дөрөв нь нэг гэр бүлийн гишүүд байжээ.

Сүм сэтгүүлүүдээ үнэ төлбөргүй өгч эхлэлээ

Удахгүй дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа өрх бүр сар болгон гишүүдийн түүхийг хуваалцдаг, гэр оронд төвлөрсөн байдлаар сайн мэдээг судлахыг дэмждэг, Тэргүүн зөвлөлийн эсвэл Арван хоёрын чуулгын гишүүний шинэ захиас орсон Сүмийн аль нэг эсвэл бүх сэтгүүлийг ямар ч үнэ төлбөргүй захиалах эрхтэй болно.

Патриша Тэрри Холланд таалал төгслөө 

Арван хоёрын чуулгын төлөөлөгч, ахлагч Жэффри Р.Холландын гэргий, Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн зөвлөх асан Патриша Тэрри Холланд 2023 оны 7-р сарын 20-ны өдөр эмнэлэгт богино хугацаанд эмчлүүлснийхээ дараа 81 насандаа амар тайван таалал төгслөө. 

Азийн хойд бүсийн шинэ ерөнхийлөгчийн зөвлөл 

2023 оны 8-р сарын 1-нээс эхлэн Азийн хойд бүсийг шинэ ерөнхийлөгчийн зөвлөл удирдах болно. Ахлагч Такаши Вада Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчөөр, Ахлагч Жон А.Маккюн нэгдүгээр зөвлөхөөр үргэлжлүүлэн үйлчлэх бөгөөд Ахлагч Ж.Кимо Эсплин хоёрдугаар зөвлөхөөр дуудагдаж тэдэнтэй нэгдэхээр боллоо.

Есүс Христийн сайн мэдээ хөрвөгчийн “цангааг” тайлав

Батсайханы Батхишиг, товчоор бол Хишигээ нь Монголд бяцхан охин байхдаа үе тэнгийнхнийхээ хийдэг олон зүйлсийг хийх дуртай байжээ. Тэрээр ном уншин, зайрмаг идэж, хөгжим сонсож “тухлах” дуртай байв.