Хэвлэлийн мэдэгдэл

Ахмадууддаа дулаан хөнжил хийж өгөх аян эхлэв

ЕХХҮГС-ийн УББаруун болон УБЗүүн гадасны ХНБ-ийн санаачлагаар "Ахмадууддаа хайраа үзүүлье" уриан доор дулаан хөнжил оёх төсөлд нэн түрүүнд институтийн ангийн Залуу насанд хүрэгчид оролцон бэлтгэл ажлыг нь хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү төсөл нь Дезерет ОУЭБ-ын дэмжлэгтэйгээр явагдаж байгаа бөгөөд үүнд мөн Сүмийн Залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүд,...

 Амиа хорлох явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай мэдлэг олгох, Юта мужид зохион байгуулагдаж байгаа компанит ажилд Сүмээс хандив өргөв

Орон нутгийн удирдлагууд болон шашны удирдагчид энэ даваа гаригт Юта мужийн Удирдлагын ордонд цугларч, “Амиа хорлох явдлаас урьдчилан сэргийлж, энэ талаар мэдлэгтэй болъё” аянд олон нийт болон хувь хүмүүс хэрхэн хандив тусламж үзүүлж, хүчин чармайлт гарган оролцсоныг мэдээллээ.

Хожмын үеийн гэгээнтэн бүр цуглааны байран дахь аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм удирдагчид болон гишүүддээ зориулан Сүмийн эзэмшлийн байранд байхдаа аюулгүй байдлыг хангахад туслах удирдамжийг шинэчиллээ. “Дэлхий даяар өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдал” нь энэхүү шинэчлэлийн хөшүүрэг болсон хэмээн Сүмийн Тэргүүлэх Бишопын Зөвлөлөөс Сүмийн удирдагчдад илгээсэн захидалдаа...

"Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе" үйл ажиллагаа үргэлжилсээр.

Жил болгоны 12-р сард ЕХХҮГС "Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе" уриан доор хүмүүнлэгийн болон энэрлийн олон үйлчлэлүүдийг зохион байгуулдаг билээ. Энэ удаад Сүмийн өсвөр үеийн охид болон хөвгүүд "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвд" зочлон тэнд эмчлүүлж буй хүүхдүүдэд зориулан 80 ширхэг "ариун цэврийн багц" хан...

Сүмийн байранд онцгой Шинэ жил тэмдэглэв

"Аврагч Христ мэндэлсэний баярлын дуулал" Улаанбаатар хотод зохиогдлоо. 

Кристмас буюу Есүс Христ мэндэлсний баяр Монгол оронд тэр бүр сайн танигдаагүй баяр билээ. ЕХХҮГ Сүмийн залуус Аврагчийнхаа төрсөн үйл явдлыг тэмдэглэн жил бүр баярын концерт бэлдэн гишүүд болон зочиддоо толилуулсаар нилээдгүй олон жилийн нүүр үзэж байгаа билээ. Үүнийгээ Christmas Carol буюу “Христ мэндэлсний баярын дуулал”...

 Амиа хорлох явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай мэдлэг олгох, Юта мужид зохион байгуулагдаж байгаа компанит ажилд Сүмээс хандив өргөв

"Бяцхан үрсдээ зориулав" аян үргэлжилсээр

Өнөөдөр 12-р сарын 25-ны өдөр Сүмийн гишүүд Аврагч Есүс Христийн төрсөн өрдрийг тэмдэглэн баярладаг билээ. Уг баярын үнэн утга учирыг бид бусдад өгч Христийн хайрыг мэдрүүлэхэд оршидог хэмээн үздэг. Тийм ч учраас 12-р сарыг "Дэлхийг Гэрэлтүүлцгэе" уриан дор өнгөрөөдөг бөгөөд олон талт үйл ажиллагаануудын нэг нь "Бяцхан үрсдээ...

Бошиглогч ЛГБТ-ийн талаарх бодлогыг өөрчлөхөд хайр нөлөөлсөн хэмээн хэлэв

Сударт Бурхан бүх хүнд хамгийн сайн сайхныг хүсдэг (Moсе 1:39-ийг үзнэ үү) хэмээн тодорхой заадаг. Түүний санаа сэдэл бол цэвэр хайр. Энэ санаа сэдэл Түүний дуудсан бошиглогчдын хувьд өөр өөр байх боломжгүй гэдгийг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон мягмар гарагт дэлхий даяарх хожмын...

Сүм ариун сүмийн эрхийн бичгийн ярилцлагын асуултуудыг шинэчлэв