Хэвлэлийн мэдэгдэл

Бошиглогч Ерөнхий чуулганаар юу заасан бэ? 

4-р сарын 4-ний Ерөнхий чуулганы Христийн амилсны баярын өглөөний онцгой хуралдааны үеэр ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Өнөөдрөөс итгэлээ өсгөж эхэл” хэмээн хэллээ. Дэлхий даяарх сая сая хүнд хүрсэн уг чуулган 4-р сарын 3, 4-ний өдрүүдэд явагдсан бөгөөд хүн амьдардаг тив бүрийн үг хэлэгчид оролцлоо.     

2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы үеэр дуудагдсан далын шинэ ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлтэй танилцана уу

2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы үеэр 11 шинэ удирдагч дуудагдсаныг зарлав. Эдгээрт далын найман ерөнхий эрх мэдэлтэн болон Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөл багтаж байгаа юм. Энэ долоо хоногийн эхээр 77 шинэ Бүсийн далыг удирдагчдын хуралдаан дээр зарласан.  

Бошиглогч 20 шинэ ариун сүм бариулахаар болсон тухай 2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганаар зарлав 

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон дэлхий даяар 20 шинэ ариун сүм бариулахаар төлөвлөж байгаагаа зарлалаа. Ариун сүм баригдах газрууд:  

RootsTech Connect-ын нэмэлт гол илтгэгчдийг зарлалаа

2021 оны 2-р сарын 25-27-ны өдрүүдэд болох Гэр бүлийн түүхийн виртуал үйл ажиллагаа RootsTech Connect-д оролцох нэмэлт гол илтгэгчдийг зарлалаа.   FamilySearch-өөс зохион байгуулж буй RootsTech Connect-ийг анх удаа бүхэлд нь онлайнаар, 100 хувь үнэ төлбөргүй явуулах гэж байна.  Дэлхийн хамгийн том гэр бүлийн баярын тэмдэглэлт...

Ахлагч Холланд, Холланд эгч хоёр RootsTech Connect Гэр бүлийнхээ тухай судалж, хуваалцах өдрийн онцлох зочдоор оролцоно

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Арван хоёр Төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Холланд мөн түүний эхнэр Патриша нар энэ жил 2021 оны 2-р сарын 27-нд болох RootsTech Connect Гэр бүлийнхээ тухай судалж, хуваалцах өдрийн онцлох зочдоор оролцоно.

2021 онд RootsTech онлайнаар явагдана 

FamilySearch 2-р сард RootsTech 2021-ийг үнэгүй, алсын зайнаас зохион байгуулахаа мэдэгдэв.  КОВИД-19 цар тахлын улмаас анх Ютагийн Солт Лэйк Сити хотноо 2021 оны 2-р сарын 3-аас 6-нд явагдахаар товлогдоод байсан гэр бүлийн түүхийн жил тутмын чуулган 2021 оны 2-р сарын 25-аас 27-ны хооронд онлайнаар зохион байгуулагдах гэж...

Монгол дахь ЕХХҮГС-ээс хүнсний багц түгээв.

Христийн Мэндэлсний баярыг тохиолдуулан Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгэээнтнүүдийн Сүм жил бүр “Дэлхийг Гэрэлтүүлцгээе” аяныг өрнүүлдэг уламжлалтай. Энэ аяныхаа хүрээнд өмнөх жилүүдэд гудамжиндутааны маск тараах, дулаан хөнжил хийж асрамжийн газрын ахмад настнуудад бэлэглэх, нярайн өлгийн багц оёж төрөх эмнэлгүүдэд хандивлах,...

2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганыг зөвхөн зайнаас зохион байгуулна. 

Дэлхий нийтийн эрүүл мэндтэй холбоотой үүсээд буй санаа зовнилоос үүдэн Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл 2021 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган-ыг зөвхөн зайнаас зохион байгуулна гэдгээ мэдэгдэв.  

Ерөнхий гарын авлагын нэмэлт дөрвөн бүлэг олон хэл дээр гарлаа 

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Ерөнхий гарын авлагын тавдугаар бүлгийн дөрвөн нэмэлт бүлэг, хэсгүүдийг хорин дөрөв гаруй хэл дээр үзэх боломжтой болжээ.  Эдгээр нь 2020 онд англи хэл дээр анхлан хэвлэгдсэн материалын орчуулгууд юм. 

Азийн Хойд Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл Аврагчийн мэндэлсэн баярыг тэмдэглэж, Түүний сургаалаас хуваалцав. 

12-р сарын 20-ны ням гарагт Христийн мэндэлсний баярт зориулсан Азийн Хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн онцгой цугларалтыг YouTube-ээр шууд дамжууллаа. Тэд "Дэлхийг нэг нэгээр нь гэрэлтүүлцгээе" сэдвийн доор Есүс Христийн мэндэлсэн өдрийг тэмдэглэж, Аврагчийн сургаалаас хуваалцлаа. Солонгос, Япон, Монгол, Микронези зэрэг...