Хэвлэлийн мэдэгдэл

Азийн Хойд Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл Аврагчийн мэндэлсэн баярыг тэмдэглэж, Түүний сургаалаас хуваалцав. 

12-р сарын 20-ны ням гарагт Христийн мэндэлсний баярт зориулсан Азийн Хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн онцгой цугларалтыг YouTube-ээр шууд дамжууллаа. Тэд "Дэлхийг нэг нэгээр нь гэрэлтүүлцгээе" сэдвийн доор Есүс Христийн мэндэлсэн өдрийг тэмдэглэж, Аврагчийн сургаалаас хуваалцлаа. Солонгос, Япон, Монгол, Микронези зэрэг...

Шинэ функц нь хүүхдүүдийнхээ Сүмийн онлайн аккаунтыг удирдах боломжийг эцэг эхчүүдэд олгоно

Эцэг эхчүүд аккаунт үүсгэх, нууц үгээ шинэчлэх эсвэл шаардлагагүй болсон аккаунтыг устгах боломжтой. 

Удирдагчид Христийн мэндэлсний баярт зориулсан жил тутмын онцгой цугларалтаа Есүс Христ дээр төвлөрүүлж байна 

2020 оны Тэргүүн Зөвлөлийн Христийн мэндэлсний баярын онцгой цугларалт дээр бошиглогч болон Сүмийн өөр гурван удирдагч Есүс Христийг дагаснаар ирдэг хайр, амар амгалан, мэдлэг, баяр баяслын талаар үг хэллээ.  

Азийн Хойд Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл Христийн мэндэлсний баярт зориулсан онцгой цугларалтыг 2020 оны 12-р сарын 20-ны 16:00 цагт зохион байгуулах гэж байна. 

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Азийн Хойд Бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл хүн бүрийг гэр бүл, найз нөхдийн хамт гэртээ цуглаад, Есүс Христийн мэндэлсний баярыг тэмдэглэхдээ итгэл найдвар, урам зоригийн захиас сонсоно уу хэмээн урьж байна. Энэхүү Христийн мэндэлсний баярт зориулсан онцгой цугларалтыг

‘Найз’ сэтгүүл дэлхий даяарх хүүхдүүд рүү чиглэсэн өвөрмөц агуулгатайгаар дэлхий дахинд 50 дахь жилдээ хүрнэ 

“Өсвөр үеийнхний бат бөх байдлын төлөө” шинэ сэтгүүлийг 140 орны хожмын үеийн гэгээнтэн өсвөр үеийнхэнд хүргэх болно

Дэлхий даяарх Сүмд нийтлэг захиас хүргэх зорилготой ‘Лиахона’ сэтгүүл

Ахлагч Рэнланд, түүний эхнэр Рэнланд эгч хоёрын талаарх шинэ мэдээлэл

Окинава ариун сүмийн барилгын шав тавих ёслолд цөөн хүн гэрчээр оролцов. Үзэгчид галын дэргэдэх цуглаанд цахимаар оролцлоо.

2020 оны 12-р сарын 5– Японы Окинава хот.

Ахлагч Рэнланд болон түүний эхнэр Рэнланд эгч коронавирусын халдвар авчээ. 

Ахлагч Дэйл Г.Рэнланд, түүний эхнэр Рут Л.Рэнланд нар нийтээр дагаж мөрдөх эрүүл мэндийн зөвлөмжүүдийг анхааралтай мөрдөж байсан ч тэдний КОВИД-19-ийн шинжилгээний хариу эерэг гарсан байна. Тэдний эрүүл мэндийн байдлыг анхааралтай хянаж байгаа ба талархууштай нь одоогоор ахлагч Рэнландад хөнгөн хэлбэрийн шинж тэмдэг илэрч,...