Хэвлэлийн мэдэгдэл

Сүнсээр дамжуулан тайтгарлыг хүлээн авч, урагшлах нь

Ахлагч Кристофэр Х.Ким гэрчлэлийг нь хүчирхэгжүүлсэн амьдралынхаа туршлагуудын талаар ярихдаа түүнийг өсвөр насанд мөн номлогч байхад нь тохиолдсон Сүнсээр дамжин ирсэн тайтгарлын мэдрэмж дээр суурилсан зарим тохиолдлын талаар хуваалцав. Тэдгээр тохиолдол нь:

Нээлттэй Хаалганы Өдөрлөг зохион байгууллаа

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Улаанбаатар Баруун Гадасны байрыг олон нийтэд зориулан танилцуулах Нээлттэй Хаалганы Өдөрлөг зохион байгууллаа.

Анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг өрхийн эмнэлгүүдэд нярайн шарлалтын эсрэг багц тоног төхөөрөмж хандивлалаа

эд эдгээр тоног төхөөмжүүд очсоноор, эмчилгээ цаг алдалгүй үзүүлж олон нярайг болзошгүй эрсдэлээс аврахаас гадна дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт ирэх ачаалал буурч, бусад хүмүүст шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлэх боломж бүрдэх юм.

2023-2024 оны хичээлийн жилийн Институт, Семинарын төгсөлт боллоо

Улаанбаатар Баруун болон Зүүн гадасны институт, семинарын ангийн төгсөлт 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Улаанбаатар Баруун гадасны байранд ёслол төгөлдөр болж өнгөрлөө.

Христийн шавь билээ БИ хэмээх уриан дор зохион байгуулагдсан Өсвөр Үеийнхний чуулган 2024

Залуучуудын Бат Бөх Байдлын ЧУУЛГАН олон үйл явдлаар дүүрэн мартагдахааргүй болж өнгөрлөө. Энэ удаагийн чуулган хамгийн олон буюу 550 орчим өсвөр үеийнхэн хамрагдсанаараа өмнөх жилүүдийнхээс онцлог байсан билээ. Ингээд чуулганы турш юу болж өнгөрснийг өдөр өдрөөр нь танилцуулъя.

Ахлагч Нийл Л.Андэрсэны Есүс бол Христ

2022 оны сүүлээр Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Нийл Л.Андэрсэн Азийн хойд бүсэд айлчилж, Сүмийн өсөлт хөгжлийн тухай болон сайн мэдээ хэрхэн дэлхийн өнцөг булан бүрд түгэн тархах тухай ярьсан. Тэрээр: “Сэргээгдсэн сайн мэдээг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлж буй хүмүүс үүнийг олж болохын тулд суурин газар бүрд сайн мэдээ...

Ахлагч Үлиссэс Соарэс Есүс Христэд итгэх итгэлийг Монгол ба Японд түгээв 

Ахлагч Үлиссэс Соарэс Есүс Христэд итгэх итгэлийг Монгол ба Японд түгээв 

“Ерөнхий гарын авлага”-ын 2024 оны 5-р сарын шинэчлэл

Тэргүүн зөвлөл болон Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулгын удирдлага доор “Ерөнхий гарын авлага: Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд үйлчлэх нь” шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэгдсээр байгаа билээ. Өнөөдөр буюу 2024 оны 5-р сарын 31-д хэд хэдэн шинэчлэлт болон өөрчлөлт орсныг доор жагсаав.

99+1: Ерөнхийлөгч Нэлсон хүн бүрийг өөрийнх нь 100 насны төрсөн өдөрт зориулж хайрын бэлгийг түгээхийг урилаа

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны 100 дахь төрсөн өдөр (2024 оны 9-р сарын 9) ойртох мөчид үйлчлэл болон хайрын тухай заахаар Есүс Христийн ашигласан 100-ын тоо гардаг судрыг онцолжээ. 

“Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-т зориулсан 3х3 сагсан бөмбөгийн тэмцээн боллоо

Чойбалсан хотын ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд ХОЁР дахь жилээ зохион байгуулагдаж буй “CTR CUP” 3х3 сагсан бөмбөгийн тэмцээн энэ жил хэд хэдэн онцлогтойгоор явагдаж өнгөрлөө.