Сэдэв

Улаан бурханы дархлаажуулалтын аян

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6210-1-3218-1,00.html

  • 2003 онд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм 40 орны хүүхдэд улаан бурханы дархлаажуулалт хийхэд зориулсан дэлхий нийтийн санаачлагыг дэмжихээр гурван сая америк доллар хандивласан байна. Сүм Америкийн Улаан Загалмайн Нийгэмлэг, НҮБ-ын сан, Өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэлтийн төв, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага болон Олон Улсын Улаан Загалмай, Улаан Хавирган Сар Нийгэмлэгүүдтэй хамтран ажилласан.
  • 2004 онд сүм Мадагаскарт улаан бурханы эсрэг дархлаажуулалтын компанит ажилд оролцсон. Зарим сүмийн гишүүд улаан бурхны эсрэг компанит ажилд зориулсан номлолд сайн дураараа үйлчилсэн билээ.
  • 2006 оны турш сүм Ангол, Гана, Кени, Намиби, Нигер, Сьерра Леон, Свазиланд, Уганда, Зимбабвед улаан бурханы эсрэг дархлаажуулалтын компанит ажилд оролцсон юм.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.