Мэдээ мэдээлэл

ЕХХҮГС-ийн Залуу насанд хүрэгчид дулаан хөнжил аяны шинэ улирлыг эхлүүлэв.

2020 оны 8-р сарын 29-ний өдөр "Ертөнцийг хайраар хучья" уриатай дулаан хөнжил бэлдэх төслийн аяны намрын улирлыг ЕХХҮГС-ийн Залуу насанд хүрэгчид эхлүүллээ. Үг төсөлд цаашлаад Сүмийн Халамжийн бүлгийн эгч нар, хүүхдүүд болон бусад гишүүд оролцох бөгөөд бэлэн болсон хөнжлөө хайр халамж хэрэгтэй тэдэнд бэлэглэн тараах болно. Хайраа бусдад хүргэх сайн үйлийн аянд нэгдэцгээе хэмээн тэд урилав.

 

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.