Мэдээ мэдээлэл

Орлого нь тасарсан өрхүүдэд тусламж үзүүллээ

 

Монгол оронд цар тахлын вирусийн дотоод тархалт гарсантай холбогдуулан хатуу хөл хорио тогтоох шаардлага гарсан билээ. Энэхүү хөл хорио нь өдөр тутмын орлогоороо хоол хүнсээ авдаг байсан гэр хороололын зарим айлуудад хүнд тусч байна.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм болон SHAPE Mongolia ТББ, Баянзүрх дүүргийн ТББ-уудын эвсэлтэй хамтран цар тахалын хөл хорионы улмаас амжиргааны орлого нь тасарсан БЗД-н 19, 24-р хорооны 30 өрхөд хүнс, гар ариутгагч, амны маск болон бусад ахуйн хэрэглээний зүйлсээр тусламж үзүүллээ.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.