Мэдээ мэдээлэл

Бурханд бүгд адил 

12th-International-Art-Competition-SLC.jpg

Олон улсын 12уран бүтээлийн үзэсгэлэнд дэлхийн даяарх хожмын үеийн 148 гэгээнтний урласан “Бурханд бүгд адил” хэмээх 2 Нифай 26:33 дээр өгүүлэх сайн мэдээний захиасыг таниулах сүүлийн үеийн уран бүтээлүүд тавигдлаа. Энэхүү баялаг уран бүтээлүүдэд шингэсэн олон үзэл санаа дундаас агуулга, ялгаатай байдал, нийтлэг итгэл үнэмшил хийгээд бүх хүмүүний төлөөх Есүс Христийн гэтэлгэгч хайрын илэрхийллийг үзэгчид олж харах боломжтой.

Уран бүтээлүүдийг 2022 оны 3-р сарын 17-оос 2023 оны 4-р сарын 1-ий хооронд Сүмийн түүхийн музейд болон энэхүү цахим үзэсгэлэнд байршуулан толилуулах болно.

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.