Мэдээ мэдээлэл

"Дулаан хөнжил" төсөл намрын аянаа эхлүүллээ. 

Монголын Гэгээнтнүүдийн "Дулаан Хөнжил" аян үргэлжилсээр.

ЕХХҮГСүмийн Халамжийн Нийгэмлэгийн эмэгтэйчүүд "Уран гар-Цагаан Алт" ТББ-ын тэргэнцэртэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй хамтран зорилтот бүлгийн иргэд, асрамжийн газрын ахмадууд болон хүүхдүүдэд хандивлагдах дулаан хөнжлүүдийг хамтдаа урлаж нэг өдрийг хөгжил хөөр, баяр баясал дүүрэн өнгөрүүллээ.

Бусдын сайн сайхны төлөө цаг зав, авьяас билгээ тогтмол сайн дурын үндсэн дээр харамгүй зориулдаг шар хантаазтай гишүүд та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удаа зочлон ирж хамтарсан Уран Гар-Цагаан Алт ТББ-ын иргэддээ мөн талархая. Сайн сайхныг хамтдаа түгээцгээе.

 

Хэв маягийн удирдамжийн тайлбар:Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн талаар мэдэгдэл хийхдээ эхний өгүүлбэрт сүмийн нэрийг бүтнээр нь хэрэглэнэ үү. Сүмийн нэрийг хэрэглэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэв маягийн удирдамж.